Jaktprov utvecklar retriever för svensk jakt

Retrievern används traditionellt efter skottet för att söka reda på skjutet vilt och snabbt apportera in det till sin förare.

Avsikten med jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska egenskaper för jakt. Detta ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. För retriever är det bland annat viljan till samarbete, viltintresse, apporterings-förmåga och arbetslust som prövas, men också förmågan att kunna vara passiv i väntan på arbete.

Vid jaktprov bedöms hundarna under praktisk jakt, eller under förhållanden som så nära som möjligt överensstämmer med jakt.


«Tillbaka