ARTIKLAR

Tränar du din hund som alla andra eller
- utifrån vad du har för hund i kopplet

Del. 6. Working test och Jaktprov

Tränar du din hund som alla andra eller
- utifrån vad du har för hund i kopplet

Del. 5. Tester – valp och unghundar

Tränar du din hund som alla andra eller
- utifrån vad du har för hund i kopplet

Del. 4. Inlärt - Medfött

Tränar du din hund som alla andra eller
- utifrån vad du har för hund i kopplet

Del 3. Hjärnans biologiska tillväxt
Tränar du din hund som alla andra eller
- utifrån vad du har för hund i kopplet

Del 2. Viltspår och eftersök.

Tränar du din hund som alla andra eller
- utifrån vad du har för hund i kopplet

Del 1. Funktion måste gå före utseende inom hundavel.

Working Gundogs sista fria jaktträning i Göteborg
Det handlar inte om dem som en gång för alla hade rätt, utan om dem som efterhand har fått sina sanningar omprövade.

När hundens hjärna kidnappas
- kan förväntan övergå till ett beroende
De positiva ”kickar” hunden då kan uppleva kan bli startskottet för ett livslångt felbeteende.

Var tog unghundstjärnorna vägen?
- eller hur styrs känslor och beteenden
Artikelserie i sex delar.
Del 1. Hur berör forskningen oss. 2. Hundens belöningssystem och olika beroenden.
3. De två individtyperna 4. De olika personlighetstyperna. 5. Vi behöver träna ”inbromsningssystemet”. 6. Jaktprov och tester.

Val av valp
Jag använder labradoren som typexempel, men artikeln är användbar för alla retrieverraserna.

I luktsinnet på en apportör
Hunden söker inte en dummy, fasan, and eller kanin - hunden söker en vittring

Retriever för apportering
De tre olika retrievertyperna i en kortfattad sammanställning

Dummyn i en studie
Hur särskiljer och värderar hunden en dummy från andra föremål?

Samverkan - Samarbete
Tro inte att du har en färdig apportör på en gång, ta det lugnt, börja från början, planera och anpassa fostran och träning till hundens ålder och mentala förmåga.

Valpens stamtavla apporterar!
Grunden till en bra apporterande retriever hittar du i valpens stamtavla.

Kända defektnedärvare registreras?
Bör vi införa ett system av defektinventering bland retriever- och spanielraserna?

Impulsiv eller inte - enzymet som avgör
Hårda fakta från den biologiska forskningen ger nya kunskaper om hur hundens personlighet byggs.

Hur hanterar hundar jaktlig stress
Att våra jakthundar stressas av jakt och eftersök det vet varje jägare, men på vilket sätt de hanterar förväntningar och stress är mindre känt.
Dämpande signaler
Signaler som hunden använder för att lugna sig själv, andra hundar och människor.
Tidig stress i valplådan
En första studie i att observera valpar från födelsen och fram till åtta veckors ålder.
Beteendeyttringar och hormonprofil hos hund
Samband mellan beteendeyttringar och förändringar i hjärtfrekvens och hormonprofil.
Stressignaler i bilder
Om hundar inte får bete sig som hundar, svarar de ofta med olika konfliktreaktioner.
I samförstånd med hunden
Fram till nu har mycket av samvaron med våra hundar byggt på envägskommunikation.
Samverkan
Hundar har starka instinkter när det gäller kommunikation och samarbete.
Berikning
Vilka är hundens naturliga beteenden och behov.
Viltspåret
För jägaren är det väldigt trevligt att träna spår med en valp - särskilt när det smittar över till hunden.
Spårdressyr
Handlar i första hand om hur du får en hund att bli noggrann i sitt spårarbete.
Jägarens trogne följeslagare
Hunden är människans äldsta husdjur och har använts både vid jakt och som vallhund.
Vattenbocken
Ett annorlunda och mycket lärorikt eftersök.«Tillbaka